ตรวจสอบสัญญาณของการติดเกม

ตรวจสอบสัญญาณของการติดเกม

การติดเกมเป็นปัญหาที่พบได้บ่อยในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อทั้งร่างกายและจิตใจของผู้ติดเกม สัญญาณของการติดเกมสามารถสังเกตได้จากพฤติกรรมต่างๆ ดังนี้

  • หมกมุ่นกับการเล่นเกม คิดถึงแต่การเล่นเกมตลอดเวลา ใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการเล่นเกม ละเลยการทำกิจกรรมอื่นๆ
  • ไม่สามารถควบคุมตัวเองได้ ไม่สามารถหยุดเล่นได้ แม้ว่าจะรู้ว่าจะก่อให้เกิดผลเสีย
  • มีอารมณ์แปรปรวน หงุดหงิดง่าย โมโหง่าย หากถูกขัดจังหวะในการเล่นเกม
  • ละเลยหน้าที่การงานหรือการเรียน ขาดงานหรือขาดเรียนบ่อยครั้ง เพื่อไปเล่นเกม
  • มีปัญหาทางการเงิน ใช้จ่ายเงินไปกับเกมมากเกินไป จนทำให้มีปัญหาทางการเงิน
  • มีปัญหาความสัมพันธ์ ทะเลาะกับคนรอบข้างบ่อยครั้ง เนื่องจากใช้เวลาไปกับเกมมากเกินไป

หากพบสัญญาณเหล่านี้ ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที

วิธีป้องกันไม่ให้ติดเกม

  • กำหนดเวลาในการเล่นเกม ไม่ควรเล่นเกมนานเกินไป แม้เกมนั้นๆจะเป็นสล็อตแตกง่ายมากแค่ไหนก็ตาม
  • จำกัดงบประมาณในการเล่นเกม ไม่ควรใช้เงินไปกับเกมมากเกินไป
  • หากิจกรรมอื่นๆ ทดแทน หากิจกรรมอื่นๆ ที่ชอบทำทดแทนการเล่นเกม
  • ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญหากมีปัญหา หากรู้สึกว่าตนเองมีความเสี่ยงที่จะติดเกม ควรปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อขอความช่วยเหลือ

การติดเกมเป็นปัญหาที่ร้ายแรง หากพบสัญญาณของอาการติดเกม ควรรีบปรึกษาผู้เชี่ยวชาญเพื่อรับการช่วยเหลือและรักษาอย่างทันท่วงที